Przystań edukacyjna

Odkryj potencjał swojego dziecka w Przystani Edukacyjnej

Uczymy przez zabawę, inspirujemy na co dzień.

Zajęcia Indywidualne

Indywidualne zajęcia w Przystani Edukacyjnej to wyjątkowe chwile, w których każde dziecko staje się głównym bohaterem swojej edukacyjnej podróży. Dostosowane do osobistych potrzeb, tempo i styl nauki, te sesje są skrojone na miarę, umożliwiając dzieciom osiągnięcie pełnego potencjału w ciepłej, wspierającej atmosferze. Na tych zajęciach odkrywamy i pielęgnujemy nieograniczone możliwości każdego dziecka, koncentrując się na jego mocnych stronach i delikatnie pokonując wyzwania. Nasi doświadczeni terapeuci i pedagodzy są troskliwymi przewodnikami, których indywidualne podejście pozwala na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której dziecko czuje się rozumiane, akceptowane i gotowe do eksploracji własnych możliwości. Szanujemy indywidualność każdego dziecka, dostosowując tempo i metody do jego unikalnego rytmu, co daje przestrzeń na prawdziwe zrozumienie i przyswojenie nowej wiedzy. Bezcenna jest możliwość skoncentrowanej uwagi, którą dziecko otrzymuje od terapeuty, co pozwala na głębokie zrozumienie potrzeb i uczuć malucha oraz natychmiastowe dostosowanie strategii nauki i terapii. Uczymy także, jak budować mosty między myślami a słowami, emocjami a ich wyrażaniem, co jest nieocenionym narzędziem na całe życie. Każdy sukces i każda nowo zdobyta umiejętność są dla nas powodem do świętowania, dodając dziecku skrzydeł. Przystań Edukacyjna to miejsce, gdzie każde dziecko może się poczuć jak w domu, rozwijając swoje talenty i umiejętności w atmosferze pełnej ciepła, zrozumienia i akceptacji. Zapraszamy do przyłączenia się do naszej wspólnoty, gdzie rozwój indywidualny idzie w parze z radością z nauki i odkrywania.

Bilateralna Integracja: Diagnoza

Bilateralna Integracja: Zestaw ćwiczeń do pracy w domu

Bilateralna Integracja: Wizyta Kontrolna (przy realizacji ćwiczeń w domu)

Bilateralna Integracja: Aktywny Przedszkolak

Bilateralna Integracja: Zajęcia indywidualne

Bystrzak

Terapia Pedagogiczna

Terapia Ręki

Trening Słuchowy

Trening Umiejętności Społecznych - zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe

W Przystani Edukacyjnej wierzymy, że każde dziecko jest niczym niezwykły klejnot czekający, by odkryć swój blask. Nasze zajęcia grupowe to przestrzeń, gdzie maluchy od 4 do 6 osób mają szansę błyszczeć i rosnąć, ucząc się poprzez zabawę, eksplorację i wspólne doświadczenia. Przez 90 minut razem tworzymy, odkrywamy i uczymy się, jak być ze sobą i jak wspaniale jest współdziałać. Tu, w tej przytulnej przystani, każde spotkanie to podróż przez świat emocji, komunikacji i twórczego wyrazu. Zespół naszych pasjonatów – pedagogów i terapeutów, otacza każde dziecko ciepłem i uwagą, uważnie wsłuchując się w ich potrzeby, aby każdy mógł poczuć się zrozumiany, akceptowany i ważny. Podczas zajęć grupowych skupiamy się na budowaniu umiejętności społecznych, które są fundamentem na całe życie. Uczymy, jak słuchać, rozmawiać i współpracować, dając dzieciom narzędzia do budowania zdrowych relacji i efektywnego wyrażania siebie. To wszystko dzieje się w atmosferze zabawy, gdzie śmiech i radość są naszymi najlepszymi nauczycielami. Rodzice są dla nas partnerami w tej podróży. Rozumiemy, że wspierając rozwój dziecka, wspieramy całą rodzinę. Dlatego nasze zajęcia to nie tylko czas na naukę dla dzieci, ale też okazja dla rodziców, by zobaczyć, jak ich maluchy rozwijają skrzydła, gotowe do lotu. Zapraszamy do Przystani Edukacyjnej, gdzie każde dziecko odkryje, jak być sobą wśród przyjaciół, jak dzielić się swoim światem i jak czerpać z niego to, co najlepsze. To tu maluchy uczą się, bawią i rosną – razem i każde na swój sposób. Witajcie w miejscu, gdzie każdy dzień to nowa przygoda!

Zajęcia dla Smyka

Warsztaty Twórczego Rozwoju

Sensoplastyka®

Trening Umiejętności Społecznych - spotkanie wstępne

Trening Umiejętności Społecznych - zajęcia grupowe

Biofeedback EEG

Biofeedback EEG, znany również jako neurofeedback, to innowacyjna metoda treningowa, która umożliwia monitoring aktywności mózgowej dziecka w czasie rzeczywistym, oferując jednocześnie narzędzia do jej regulacji. Podczas sesji Biofeedback EEG, na głowę dziecka są nakładane specjalne czujniki, które rejestrują fale mózgowe. Te dane są następnie przetwarzane przez komputer i prezentowane w formie interaktywnych gier lub wizualnych zadań, które dziecko wykonuje, koncentrując się na osiągnięciu określonych celów, takich jak redukcja stresu czy zwiększenie koncentracji. Poprzez angażujące „gry” dziecko uczy się, jak kontrolować swoje reakcje mózgowe, co stopniowo przekłada się na realne umiejętności zarządzania własnymi procesami poznawczymi i emocjonalnymi. Ta metoda treningowa nie tylko wpływa na poprawę koncentracji, ale także pomaga w radzeniu sobie z emocjami, zwiększając ogólną zdolność do adaptacji w codziennym życiu oraz efektywność w procesach uczenia się. Dzięki temu, dzieci uczestniczące w sesjach Biofeedback EEG mogą lepiej radzić sobie z wymaganiami szkolnymi i społecznymi, co ma pozytywny wpływ na ich dobrostan i rozwój osobisty.

Biofeedback EEG: Diagnoza

Biofeedback EEG: Trening

Dodatkowe zajęcia

W Przystani Edukacyjnej przykładamy dużą wagę do tego, aby każde dziecko miało dostęp do szerokiego spektrum możliwości rozwojowych. Dlatego oprócz naszych standardowych zajęć edukacyjnych, oferujemy również szereg specjalistycznych warsztatów i konsultacji, które mają na celu wsparcie dzieci w różnorodnych obszarach ich rozwoju, zapewniając im optymalne warunki do nauki i zabawy. W naszej rozbudowanej ofercie znajdują się między innymi Warsztaty Twórczego Rozwoju z Angielskim, które integrują naukę języka angielskiego z kreatywnym myśleniem. Podczas tych zajęć, dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności językowych w naturalny sposób, angażując się w zabawy, projekty artystyczne i eksperymenty naukowe, wszystko to w międzynarodowym otoczeniu, co sprzyja budowaniu otwartości i zrozumienia dla różnorodności kulturowej. Ponadto, oferujemy Diagnozę Logopedyczną, która obejmuje indywidualną ocenę umiejętności komunikacyjnych dziecka, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów z mową i komunikacją. Wczesna interwencja umożliwia szybkie wprowadzenie odpowiednich metod wsparcia i terapii, znacząco przyczyniając się do poprawy zdolności komunikacyjnych dziecka. Kolejnym elementem naszej oferty są konsultacje z doświadczonym fizjoterapeutą, które mają na celu ocenę i wsparcie rozwoju motorycznego dziecka. Te spotkania są kluczowe, aby zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi i wprowadzić odpowiednie ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój fizyczny. Dzięki tym kompleksowym działaniom, Przystań Edukacyjna tworzy środowisko, w którym każde dziecko może rozwijać się holistycznie, czerpiąc radość z nauki i odkrywając swój pełny potencjal.

Warsztaty Twórczego Rozwoju z angielskim

Warsztaty Twórczego Rozwoju z angielskim

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Konsultacje z Fizjoterapeutą

Konsultacje z Fizjoterapeutą

Zajęcia terapeutyczne dla osób po udarze, wylewie w miejscu ich zamieszkania

Terapia terapeutyczne dla osób po udarze, wylewie w miejscu ich zamieszkania

Masaż Shantala – instruktaż dla rodzica

Masaż Shantala – instruktaż dla rodzica