Przystań edukacyjna

Odkryj potencjał swojego dziecka w Przystani Edukacyjnej

Dodatkowe zajęcia

W Przystani Edukacyjnej przykładamy dużą wagę do tego, aby każde dziecko miało dostęp do szerokiego spektrum możliwości rozwojowych. Dlatego oprócz naszych standardowych zajęć edukacyjnych, oferujemy również szereg specjalistycznych warsztatów i konsultacji, które mają na celu wsparcie dzieci w różnorodnych obszarach ich rozwoju, zapewniając im optymalne warunki do nauki i zabawy. W naszej rozbudowanej ofercie znajdują się między innymi Warsztaty Twórczego Rozwoju z Angielskim, które integrują naukę języka angielskiego z kreatywnym myśleniem. Podczas tych zajęć, dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności językowych w naturalny sposób, angażując się w zabawy, projekty artystyczne i eksperymenty naukowe, wszystko to w międzynarodowym otoczeniu, co sprzyja budowaniu otwartości i zrozumienia dla różnorodności kulturowej. Ponadto, oferujemy Konsultację z Logopedą, która obejmuje indywidualną ocenę umiejętności komunikacyjnych dziecka, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów z mową i komunikacją. Wczesna interwencja umożliwia szybkie wprowadzenie odpowiednich metod wsparcia i terapii, znacząco przyczyniając się do poprawy zdolności komunikacyjnych dziecka. Kolejnym elementem naszej oferty są konsultacje z doświadczonym fizjoterapeutą, które mają na celu ocenę i wsparcie rozwoju motorycznego dziecka. Te spotkania są kluczowe, aby zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi i wprowadzić odpowiednie ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój fizyczny. Dzięki tym kompleksowym działaniom, Przystań Edukacyjna tworzy środowisko, w którym każde dziecko może rozwijać się holistycznie, czerpiąc radość z nauki i odkrywając swój pełny potencjal.

Warsztaty Twórczego Rozwoju z Angielskim

Przystań Edukacyjna ma przyjemność zaprosić na Warsztaty Twórczego Rozwoju z Angielskim – unikalną okazję do łączenia nauki języka angielskiego z kreatywnymi projektami, które rozbudzają wyobraźnię i wspierają wszechstronny rozwój dziecka. To idealne miejsce dla młodych odkrywców, którzy pragną poznawać świat i komunikować się po angielsku, wyrażając swoje pomysły i emocje. Warsztaty Twórczego Rozwoju z Angielskim to seria spotkań, podczas których dzieci w wieku od 4 do 10 lat mają okazję nie tylko uczyć się angielskiego, ale też rozwijać swoje talenty artystyczne, naukowe i techniczne. Każde spotkanie to nowe wyzwanie – od pracy plastycznej, przez eksperymenty naukowe, po zajęcia kulinarne i techniczne projekty, wszystko prowadzone w języku angielskim.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Dla kogo przeznaczone są warsztaty z angielskim?

Warsztaty są dedykowane dla dzieci od 4 do 10 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności twórcze oraz język angielski w zabawny i interaktywny sposób.

Jakie umiejętności mogą rozwinąć dzieci podczas tych warsztatów?

Dzieci poprawiają swoje zdolności językowe, kreatywność, umiejętność pracy w grupie oraz zdolności manualne poprzez angażujące projekty i zabawy.

Czy do uczestnictwa w warsztatach wymagana jest wiedza języka angielskiego?

Nie, zajęcia są dostosowane tak, aby dzieci na różnych poziomach zaawansowania językowego mogły aktywnie uczestniczyć i czerpać radość z nauki.

Ile trwają zajęcia i jak często się odbywają?

Każde spotkanie trwa około 120 minut i odbywa się raz w tygodniu.

Jak mogę zapisać moje dziecko na warsztaty?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub osobiście w naszej placówce.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Nauka przez zabawę: Dzieci uczą się języka angielskiego w naturalny sposób, przez aktywne uczestnictwo w zabawach i projektach, co gwarantuje lepsze zapamiętywanie i większą chęć do nauki.
 • Rozwój kreatywności: Warsztaty stymulują wyobraźnię i kreatywne myślenie, pozwalając dzieciom na swobodne wyrażanie siebie w międzynarodowym środowisku.
 • Budowanie pewności siebie: Prezentowanie własnych projektów i pomysłów w grupie wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych i buduje pewność siebie.
 • Wszechstronny rozwój: Poprzez różnorodne aktywności, dzieci rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale także manualne, naukowe i społeczne.
 • Znajomość języka angielskiego: Płynność w komunikacji i bogatszy zasób słownictwa dzięki regularnemu kontaktowi z językiem.

Konsultacje z Fizjoterapeutą

W Przystani Edukacyjnej rozumiemy, jak ważny jest harmonijny rozwój fizyczny naszych podopiecznych. Dlatego z wielką troską wprowadziliśmy do naszej oferty konsultacje z doświadczonym fizjoterapeutą, które mają na celu wsparcie rozwoju motorycznego dzieci, identyfikację potencjalnych trudności oraz wskazanie najlepszych ścieżek postępowania terapeutycznego. Podczas spotkań z fizjoterapeutą, każde dziecko jest dokładnie obserwowane i oceniane w kontekście swoich umiejętności ruchowych. Takie indywidualne podejście pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub obszarów, które wymagają szczególnego wsparcia i stymulacji.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Dla kogo przeznaczone są konsultacje z fizjoterapeutą?

Konsultacje skierowane są do dzieci i dorosłych wymagających oceny i wsparcia w zakresie funkcjonowania ruchowego.

Jakie problemy mogą być przedmiotem konsultacji?

Problemy z postawą, trudności z koordynacją ruchową, ból oraz inne dolegliwości związane z układem ruchu.

Czy potrzebuję skierowania na konsultacje?

Skierowanie nie jest wymagane, jednak wszelkie posiadane dokumenty medyczne mogą być pomocne podczas wizyty.

Ile trwają konsultacje?

Zazwyczaj konsultacja trwa około 60 minut.

Jak mogę umówić wizytę?

Aby umówić wizytę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Dlaczego warto?

 • Indywidualne podejście: Konsultacje dopasowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka, co zapewnia najbardziej efektywne wsparcie.
 • Wczesna interwencja: Dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest szybkie wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń i terapii, co znacznie zwiększa szanse na skuteczne wsparcie rozwoju dziecka.
 • Wsparcie dla rodziców: Rodzice otrzymują cenne wskazówki, jak mogą wspomagać rozwój motoryczny swojego dziecka w domu, co wzmacnia ich rolę w procesie terapeutycznym.
 • Kompleksowe spojrzenie na rozwój dziecka: Konsultacje z fizjoterapeutą są częścią holistycznego podejścia do rozwoju, które obejmuje zarówno aspekty fizyczne, jak i emocjonalne, społeczne oraz edukacyjne.
 • Lepsza koordynacja i równowaga: Dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom, dziecko może poprawić swoje umiejętności motoryczne, co przekłada się na większą pewność siebie w codziennych aktywnościach.

Diagnoza logopedyczna

Rozwój mowy jest kluczowy dla wszechstronnego rozwoju dziecka, umożliwiając mu wyrażanie myśli, uczuć i potrzeb. W Przystani Edukacyjnej oferujemy diagnozę logopedyczną – pierwszy i niezbędny krok do zrozumienia i wsparcia Twojego dziecka w zakresie komunikacji i mowy. Diagnoza logopedyczna to kompleksowa ocena umiejętności komunikacyjnych dziecka, przeprowadzana przez doświadczonego logopedę. Obejmuje ona analizę rozwoju mowy, języka, artykulacji, a także zdolności do prawidłowego połykania. Naszym celem jest zidentyfikowanie mocnych stron oraz obszarów wymagających wsparcia i terapii.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Kiedy warto skorzystać z diagnozy logopedycznej?

Jeśli zauważysz u swojego dziecka trudności z wymową, opóźniony rozwój mowy lub inne problemy komunikacyjne, diagnoza logopedyczna może pomóc ustalić przyczyny i zalecić odpowiednią terapię.

Jak wygląda diagnoza logopedyczna?

Diagnoza polega na przeprowadzeniu serii testów i obserwacji, które ocenią zdolności językowe i komunikacyjne Twojego dziecka.

Czy diagnoza jest bolesna lub stresująca dla dziecka?

Nie, jest to proces bezbolesny i prowadzony w przyjaznej atmosferze, aby dziecko czuło się komfortowo.

Ile czasu trwa wykonanie diagnozy?

Diagnoza trwa zazwyczaj od 60 do 90 minut, w zależności od potrzeb i współpracy dziecka.

Jak mogę umówić się na diagnozę?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, aby umówić dogodny termin.

Kluczowe korzyści konsultacji z logopedą:

 • Wczesne wykrywanie trudności: Diagnoza pozwala na wczesne rozpoznanie wszelkich nieprawidłowości i opóźnień w rozwoju mowy, co jest kluczowe dla efektywności dalszej terapii.
 • Indywidualny plan terapii: Na podstawie wyników diagnozy, logopeda może zaproponować spersonalizowany plan terapii logopedycznej, odpowiadający na konkretne potrzeby Twojego dziecka.
 • Lepsza komunikacja: Diagnoza i następująca po niej terapia wspierają dziecko w efektywniejszej komunikacji, co przekłada się na jego samopoczucie i relacje z otoczeniem.
 • Rozwój mowy i języka: Dzięki skierowanej i ukierunkowanej terapii, dziecko może szybciej nadrabiać ewentualne zaległości w rozwoju mowy.
 • Większa pewność siebie: Umiejętność wyrażania siebie poprzez mowę jest fundamentem pewności siebie i niezależności. Diagnoza to pierwszy krok do budowania tej umiejętności.

Terapia domowa dla osób po udarze

Przystań Edukacyjna pragnie zaoferować terapię w miejscu zamieszkania dla osób po udarze i wylewie. Rozumiemy, że droga do odzyskania pełni zdrowia po takim zdarzeniu może być trudna i wymagać wielowymiarowego wsparcia. Dlatego naszym celem jest dostarczenie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej w najbardziej komfortowym dla pacjenta otoczeniu – w jego własnym domu. Zapewniamy, że nasza terapia domowa dla osób po udarze jest prowadzona z największą troską i profesjonalizmem, mając na uwadze najlepsze interesy naszych pacjentów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć drogę do lepszego jutra, już dzisiaj.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Czym jest terapia dla osób po udarze i wylewie?

To indywidualnie dostosowane programy rehabilitacyjne, które pomagają w odzyskaniu jak największej sprawności po doświadczonym udarze czy wylewie.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Terapia może odbywać się w domu pacjenta, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.

Jak szybko po udarze/wylewie należy rozpocząć terapię?

Terapię zaleca się rozpocząć jak najszybciej, by maksymalizować szanse na odzyskanie sprawności.

Jak mogę zapisać siebie lub bliską osobę na terapię?

Prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów i umówienia wstępnej oceny.

Czy terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb?

Tak, każdy program terapeutyczny jest starannie dopasowany do potrzeb i możliwości pacjenta, uwzględniając jego stan zdrowia i cele rehabilitacyjne.

Korzyści terapii w domu:

 • Komfort i bezpieczeństwo: Terapia w domu pacjenta minimalizuje stres związany z koniecznością dojazdów na terapie, co jest szczególnie ważne dla osób w trudnej kondycji fizycznej.
 • Spersonalizowane podejście: Terapeuta ma możliwość lepszego dostosowania programu rehabilitacyjnego do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, biorąc pod uwagę jego codzienne środowisko.
 • Skupiamy się na przywróceniu jak największej samodzielności w codziennych czynnościach, poprawie mobilności i siły mięśniowej.
 • Wsparcie i monitorowanie postępów: Na bieżąco monitorujemy postępy i dostosowujemy terapie do zmieniających się potrzeb i możliwości pacjenta.
 • W przypadku osób doświadczających trudności z mową i komunikacją, oferujemy wsparcie w przywracaniu tych umiejętności.

Masaż Shantala: Instruktaż dla Rodzica

Przystań Edukacyjna z radością zaprasza rodziców na serię trzech spotkań instruktażowych z masażu Shantala, trwających po 60 minut każde. Masaż Shantala, pochodzący z Indii, to wyjątkowa metoda, która pozwala na budowanie głębokiej więzi między rodzicem a dzieckiem, jednocześnie wspierając fizyczny i emocjonalny rozwój malucha. Podczas tych sesji nauczycie się, jak stosować delikatne, rytmiczne ruchy masażu, które przynoszą ukojenie, poprawiają jakość snu, wspomagają trawienie i łagodzą kolki u dzieci. Te spotkania są nie tylko świetną okazją do nauczenia się technik masażu, ale również czasem na cenne momenty spędzone wspólnie, które wzmacniają relacje i przynoszą korzyści zdrowotne dla dziecka.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Czy masaż Shantala jest bezpieczny dla wszystkich dzieci?

Tak, masaż Shantala jest bezpieczny i polecany dla niemowląt i małych dzieci, jednak każde spotkanie rozpoczynamy od krótkiej konsultacji, by upewnić się, że nie ma przeciwwskazań.

Jakie korzyści niesie masaż Shantala?

Masaż Shantala pomaga w łagodzeniu napięcia, poprawie trawienia, złagodzeniu objawów kolkowych, a także w uspokojeniu dziecka, co sprzyja lepszemu snu.

Czy potrzebuję specjalnych przygotowań przed spotkaniami?

Zalecamy, aby rodzice przychodzili na spotkania w wygodnych ubraniach, umożliwiających swobodę ruchów. Wszystkie niezbędne materiały, w tym olejki, są zapewnione przez Przystań Edukacyjną.

Czy mogę uczestniczyć w zajęciach z więcej niż jednym dzieckiem?

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby omówić możliwość dostosowania sesji do indywidualnych potrzeb rodziny.

Na czym polegają spotkania?

 • Poznanie Technik Masażu: Na każdym ze spotkań skupiamy się na różnych technikach masażu, ucząc rodziców, jak bezpiecznie i efektywnie aplikować masaż Shantala na swoje dzieci.
 • Praktyka i Wsparcie: Zapewniamy osobiste instrukcje i wsparcie, by każdy rodzic poczuł się pewnie, wykonując masaż. Praktyka pod okiem doświadczonego instruktora gwarantuje, że techniki będą przyswajane stopniowo, z pełnym zrozumieniem ich celu i wpływu na dziecko.
 • Budowanie Więzi: Spotkania są również okazją do pogłębienia więzi między rodzicem a dzieckiem, co jest niezwykle ważne w pierwszych miesiącach i latach życia.
 • Wymiana Doświadczeń: Zapewniamy przestrzeń dla rodziców do dzielenia się swoimi doświadczeniami, obawami i sukcesami, co buduje poczucie wspólnoty i wsparcia.

Diagnoza w zakresie terapii ręki

Diagnoza w zakresie terapii ręki to pierwszy krok w kierunku skutecznego wsparcia Twojego dziecka w rozwijaniu umiejętności manualnych i motoryki. Nasz terapeuta rozpoczyna proces od rozmowy z rodzicem, aby zrozumieć potrzeby dziecka i obszary, w których potrzebuje wsparcia. Obejmuje to historię zdrowotną, zauważone problemy oraz oczekiwania dotyczące terapii. Podczas diagnozy oceniamy precyzję, siłę i koordynację ruchów dłoni, przeprowadzając zestaw ćwiczeń, które pozwalają zrozumieć zdolność do chwytania, pisania, wycinania i wykonywania innych czynności. Obserwujemy też dziecko podczas zabawy, aby ocenić, jak radzi sobie w naturalnym środowisku.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Dla jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest diagnoza terapii ręki?

Diagnoza terapii ręki jest przeznaczona dla dzieci w każdym wieku, które mają problemy z wykonywaniem precyzyjnych czynności manualnych.

Jak długo trwa diagnoza?

Diagnoza zazwyczaj trwa 90 minut, podczas których specjalista przeprowadza różnorodne testy, obserwując dziecko podczas wykonywania zadań manualnych.

Jakie są korzyści z diagnozy?

Diagnoza pozwala na opracowanie spersonalizowanego programu ćwiczeń, który pomoże dziecku w doskonaleniu zdolności manualnych niezbędnych do codziennych aktywności, takich jak pisanie, rysowanie, czy jedzenie.

Czy podczas diagnozy mogą być obecni rodzice?

Tak, rodzice są mile widziani podczas diagnozy, aby mogli obserwować, jakie zadania wykonywane są przez dziecko i zrozumieć, w jaki sposób wspierać je w domu.

Czy po diagnozie dziecko może od razu rozpocząć terapię?

Tak, po zakończeniu diagnozy terapeuta ręki omówi wyniki z rodzicami i zaproponuje indywidualny plan ćwiczeń lub zaleci specjalistyczną terapię, aby natychmiast zacząć wspierać dziecko w osiąganiu lepszej sprawności manualnej.

Na czym polegają spotkania?

 • Wywiad z Rodzicami: Rozpoczynamy od wywiadu z rodzicami, aby lepiej zrozumieć historię dziecka, jego codzienne trudności i obawy związane z motoryką rąk. To pozwala terapeucie dostosować ocenę do unikalnych potrzeb i sytuacji Twojego dziecka.
 • Testy i Obserwacja: Terapeuta przeprowadza serię testów i obserwacji, aby ocenić siłę mięśni, precyzję ruchów, koordynację, zdolność chwytania, pisania oraz manipulacji przedmiotami. Dziecko wykonuje różnorodne zadania, które pomagają ocenić jego zdolności motoryczne.
 • Opracowanie Planu Terapii: Na podstawie wyników diagnozy specjalista tworzy spersonalizowany plan terapeutyczny, zawierający odpowiednio dobrane ćwiczenia i techniki. Plan ten ma na celu poprawę koordynacji, wzmocnienie umiejętności manualnych i wsparcie funkcjonowania dziecka w codziennych czynnościach.
 • Kontynuacja Terapii: Regularne spotkania terapeutyczne pozwalają na monitorowanie postępów, dostosowanie terapii do potrzeb oraz wzmacnianie umiejętności. Rodzice otrzymują również zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu, aby wspierać dziecko w jego rozwoju.

Konsultacja pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna to indywidualne spotkanie rodzica ze specjalistą, mające na celu uzyskanie pełnego obrazu wyzwań i potrzeb dziecka. Pedagog analizuje jego sytuację edukacyjną i emocjonalną, aby zrozumieć, co może wpływać na rozwój, postępy w nauce oraz zachowanie. Dzięki temu opracowuje indywidualny plan wsparcia, dostosowany do konkretnych potrzeb i możliwości dziecka. Rodzice mają szansę otwarcie podzielić się swoimi obserwacjami i obawami dotyczącymi edukacji, relacji społecznych i codziennego funkcjonowania dziecka. Pedagog zadaje pytania, które pomagają zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi, oraz dowiedzieć się, jakie strategie były już wcześniej stosowane. Pozwala to stworzyć pełny obraz sytuacji, odkryć źródła problemów i zaproponować kroki, które przyniosą dziecku najlepsze wsparcie. Otrzymane wskazówki pozwalają rodzicom lepiej wspierać swoje dziecko w codziennym funkcjonowaniu i korzystać z profesjonalnej pomocy w obszarach tego wymagających.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Na czym polega konsultacja pedagogiczna?

Konsultacja jest rozmową ze specjalistą, podczas której omawia się kwestie związane z edukacją, rozwojem i emocjami dziecka, a także tworzy plan wsparcia.

Czy dziecko powinno uczestniczyć w konsultacji?

Zwykle pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicem, jednak obecność dziecka może być wskazana na późniejszym etapie, gdy specjalista musi je lepiej poznać.

Jak długo trwa konsultacja?

Czas trwania zależy od złożoności problemu, ale zazwyczaj spotkanie trwa od 45 do 60 minut.

Jakie informacje powinienem przynieść na konsultację?

Warto przynieść dokumentację dotyczącą rozwoju i edukacji dziecka, a także własne obserwacje na temat jego zachowania i trudności.

Co dalej po konsultacji?

Po konsultacji pedagog przedstawi rodzicom zalecenia dotyczące dalszych działań, takich jak udział w określonych zajęciach terapeutycznych czy wsparcie dziecka w domu.

Na czym polegają spotkania?

 • Zrozumienie Wyzwań: Szczegółowa rozmowa na temat trudności edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych, aby uzyskać pełny obraz sytuacji dziecka.
 • Analiza Dokumentacji: Przegląd dokumentów i wcześniejszych diagnoz, aby określić, jakie wsparcie już zastosowano i z jakim skutkiem.
 • Indywidualne Wskazówki: Opracowanie spersonalizowanego planu działania, który obejmuje konkretne kroki, pomagające dziecku radzić sobie z wyzwaniami.
 • Wsparcie dla Rodzica: Porady i narzędzia pomagające rodzicom zrozumieć potrzeby dziecka oraz jak najlepiej wspierać je w domu i szkole.

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna to indywidualne spotkanie rodzica i dziecka ze specjalistą, które pozwala zrozumieć potrzeby komunikacyjne oraz ocenić rozwój mowy. Podczas konsultacji logopeda dokładnie analizuje sposób mówienia dziecka, zwracając uwagę na jego wymowę, zdolności językowe, umiejętność rozumienia poleceń i interakcji społecznych. Dzięki tej analizie specjalista identyfikuje obszary wymagające wsparcia i proponuje dostosowany plan terapii. Spotkanie to jest doskonałą okazją dla rodziców, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami, obawami i pytaniami na temat mowy dziecka. Logopeda doradza, jakie kroki należy podjąć, aby wspierać rozwój mowy w codziennym życiu i zapewnić dziecku jak najlepszą komunikację. Dzięki współpracy rodziców i specjalisty możliwe jest skuteczne wyeliminowanie problemów logopedycznych.

Najczęściej Zadawane Pytania:

Dla jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest konsultacja logopedyczna?

Konsultacja logopedyczna jest odpowiednia dla dzieci w każdym wieku, u których występują trudności z mową lub komunikacją.

Jak długo trwa konsultacja logopedyczna?

Konsultacja trwa zwykle około 60 minut, podczas których logopeda ocenia różne aspekty rozwoju mowy i komunikacji dziecka.

Czy rodzice mogą być obecni podczas konsultacji?

Tak, rodzice powinni być obecni podczas konsultacji, aby podzielić się swoimi obserwacjami i dowiedzieć się, jak najlepiej wspierać dziecko.

Jakie testy są wykonywane podczas konsultacji logopedycznej?

Logopeda korzysta z różnych testów i zadań, które pomagają zidentyfikować konkretne trudności w mowie i komunikacji dziecka, np. problemy z wymową, rozumieniem czy słownictwem.

Czy dziecko otrzymuje zalecenia po konsultacji?

Tak, po konsultacji logopeda omawia z rodzicami wyniki oceny i dostarcza szczegółowe zalecenia oraz plan działania, aby wspierać dziecko w domu.

Na czym polegają spotkania?

 • Diagnoza potrzeb: Logopeda ocenia umiejętności językowe i komunikacyjne dziecka, aby zidentyfikować obszary wymagające wsparcia.
 • Indywidualny plan terapii: Na podstawie diagnozy specjalista opracowuje plan terapeutyczny dostosowany do unikalnych potrzeb dziecka.
 • Wsparcie rodziców: Rodzice otrzymują praktyczne wskazówki i narzędzia do wspierania rozwoju mowy i komunikacji dziecka w domu.
 • Wczesna interwencja: Konsultacja umożliwia wczesne rozpoznanie trudności i podjęcie działań, które pomogą dziecku osiągnąć sukces w komunikacji.